Privacy

Home > Privacy

   Privacy

  • Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij wel en niet van u nodig hebben, over de wijze van bescherming hiervan en uw rechten deze gegevens te beheren.
  • Wij vragen via onze website of telefonisch uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, een globale omschrijving van de werkzaamheden en indien mogelijk uw emailadres. In het bijzonder, wij gebruiken op onze websites geen links en geen cookies zodat wij via uw IP-gegevens geen ongevraagde informatie kunnen achterhalen.
  • Uw persoonsgegevens gebruiken wij intern uitsluitend voor kwalitatieve- en statistische doeleinden en delen deze uitsluitend voor de uitvoering met onze relaties waar u uw gewenste producten koopt en met de bij ons aangesloten vakmensen. Wij en zij hebben allen, conform de Europese wet GDPR (in Nederland AVG), een Verwerkersovereenkomst ondertekend, waardoor uw privacy is gewaarborgd.
  • U heeft ten alle tijden het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te beschermen of te verwijderen, waaraan wij op het eerste verzoek gehoor zullen geven.
  • Wanneer u vragen heeft over ons privacy beleid of vindt dat onze handelswijze hiermee niet in overeenstemming is, verzoeken wij u contact met ons op te nemen (zie de contactgegevens op deze website).